PODPORA NOVĚ VZNIKLÝCH SLUŽEB V TRANSFORMACI CSS STOD


Centrum sociálních služeb Stod, P.O. získalo z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu zaměstnanost podporu pro projekt "PODPORA NOVĚ VZNIKLÝCH SLUŽEB V TRANSFORMACI CSS STOD", č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_066/0007296.

Hlavním cílem projektu je dosáhnout v procesu transformace pobytových sociálních služeb zkvalitnění nabídky sociálních služeb poskytovaných v komunitě.

Projekt se zaměřuje na identifikaci a odstraňování dopadů institucionalizace na uživatele sociálních služeb a zároveň podpoří kompetence pracovníků CSS Stod. Obsahem projektu je podpora aktivit neinvestičního charakteru, jako jsou vzdělávací aktivity pro pracovníky zapojené do procesu transformace, vytváření metodických postupů vedoucích k začlenění uživatelů sociálních služeb do běžného prostředí a vytvoření evaluačních postupů a jejich realizace. Pracovníkům zapojeným do procesu transformace bude poskytnuta podpora formou supervizí a konzultacemi externích odborníků. U vybraných pracovníků dojde k zajištění mzdových prostředků. O průběhu realizace projektu vznikne propojený informační systém internetových stránek a tištěných materiálů.